S. BURCU KARACALAR

1978 yılında Edirne’de doğdu. Ankara Anadolu Güzel SanatlarLisesi Resim Bölümünü bitirdi. 2000’de Hacettepe ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu.2000-2015 yılları arasında grafik tasarımcı ve sanat yönetmeniolarak çeşitli bilişim firmalarında çalıştı. Bu yıllarda eğitimiçerikli animasyonlar, etkileşim tasarımı, oyun karakterleriçizimleri ve tasarımı, kurumsal kimlik geliştirme alanlarındaürünler verdi. Hâlihazırda illüstratör ve yazar olarak çalışıyor.

YAZARIN KİTAPLARI