SEHER CESUR KILIÇASLAN

1974 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu Aynı bölümden 2001 yılında “Mülteci Kadınların Sorunları” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2006 yılında “İnegöl Bölgesinde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı” başlıklı teziyle de doktora derecesi aldı. Bu süre zarfında mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011-2018 yılları arasında, kuruluşunda etkin olarak yer aldığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 2018 yılında Sosyal Hizmet Bilim alanında doçent unvanı aldı. Çalışma alanları; toplumsal cinsiyet, mültecilik, sığınmacılık, göç, aile yapısı, yoksulluk ve tüketim kültürüdür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası, dergilerde yayımlanmış akademik makalesi ve konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Toprak Işık ile birlikte gerçekleştirdikleri, oyun teorisi ve davranışsal iktisadın yoksullukla mücadeleye olası etkilerine yönelik çalışmaları, 2015 ve 2019 yıllarında ABD’de basılan iki kitabın bölümleri olarak yayımlanmıştır. Ayrıca çocukların toplumsal cinsiyet eğitimlerine katkı sağlayan konuları da içeren masal kitapları vardır. Yine Toprak Işık ile birlikte yazdıkları “Toplumsal Cinsiyet ve Efsaneden Gerçeğe Türkiye’de Kadın” adlı kitap, 2016 yılında Nobel Akademi Yayınları tarafından basılmıştır.

YAZARIN KİTAPLARI