YELGİN ARKOÇ MESCİ

Amasya’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Amasya, Samsun,Sinop, Antalya ve İzmir’de geçirdi. Lisans ve yüksek lisans eğitiminiEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. Kamuda toprak vesulama altyapısı konularında görev yaptı. Devlet Planlama TeşkilatıMüsteşarlığı’nda çalıştı. Sahada AB destekli yüzlerce projenineğitim, hazırlık, uygulama ve değerlendirme sürecinde aktif olarakyer aldı. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan nehirhavzası ile ilgili Kalkınma Birliği’nde idareci olarak BölgeselKalkınma ve Havza Yönetimi ile ilgili çalışmaları yürüttü. Önceliğikadın, çevre altyapısı, STK ve turizm projelerine verdi. Yurtdışındabirçok ülkede bulundu. Uluslararası program yönetimi deneyimi olanyazarın çeşitli dergi, kitap ve gazetelerde araştırmacı kimliği ilemakaleleri yayımlandı. Projeler kapsamında hazırlanıp yayımlanmışüç eseri daha vardır. “Kalenin Havvası” ilk romanıdır. YaşamınıAmasya, İstanbul ve Londra’da sürdüren yazar, Başar OnurMESCİ’nin annesi, Atlas MESCİ’nin babaannesidir.

YAZARIN KİTAPLARI