YUNUS EMRE

XIII. yüzyılın dinsel tasavvufî halk şiirinin en önemli temsilcisi sayılan Yunus Emre’ nin yaşamı hakkında elimizde çok az bilgi vardır. Risaletü’n Nushiyye adlı yapıtındaki bir beyitte, bu şiiri 1307’de yazdığını söylemektedir. Bu bilgi

YAZARIN KİTAPLARI