AHMET HAŞİM

 

Ahmet Hâşim, 1887’de Bağdat’ta doğdu. 1869’da İstanbul’a geldi. Özel Türkçe dersleri aldı ve Numune-i Terakki Mektebinde okudu. Lise öğrenimi için Galatasaray Lisesine girdi. Eğitiminin ardından çeşitli memurluklarda bulundu. Daha sonraları Fransızca öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği ve çevirmenlik yaptı.

Haşim’in ilk şiirlerinde, Servet-i Fünun şairlerinden Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin’in etkisi görülür. Bu şiirlerde çocukluk hatıralarını, aşk ve tabiatı işlemiştir. İlk şiir kitabı Piyâle’nin ardından İkdam gazetesinde fıkralar, denemeler ve makaleler yayımlamıştır.

Ahmet Hâşim’in Göl Saatleri ve Piyâle adlışiir kitaplarının dışında, gazetelerde çıkmış yazılarından oluşan Bize Göre adlı düz yazı kitabı ve gezi yazılarının yer aldığı Frankfurt Seyahatnamesi adlı yapıtları bulunmaktadır.

Araba Sevdası ve Çok Bilen Çok Yanılır adlı yapıtları romanları arasında yer almaktadır.

1933 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

YAZARIN KİTAPLARI

9,00 TL