BAŞAK EREN ŞENTÜRK

1987 yılında Iğdır Ovası’nda kayısılar çiçek açtığında doğdu. Babasının görevi sebebiyleTürkiye’nin dört bir yanında yaşama fırsatı buldu. Çok küçük yaşta başlayan bu sürekligöçler, ona yaşıtlarına göre daha fazla gözlem yapma şansı verdi. Gördüklerinimasallaştırdı, masallarını resmetti. Resim tutkusu onu güzel sanatlar alanında eğitimgörmeye yönlendirdi. Asıl serüveni, Dokuz Eylül Üniversitesi Resim-İş ÖğretmenliğiBölümünden mezun olduktan sonra başladı. Artık, her gün yepyeni masallar anlatacağıve o masalları resmedeceği öğrencileri var. Hâlen, Ankara’da MEB bünyesindeöğretmenlik yapmakta olan yazar, Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde yükseklisans yapmaktadır.

YAZARIN KİTAPLARI