EVLİYA ÇELEBİ

 

Evliya Çelebi’nin doğum yeri ve tarihi hakkındaki bilgileri Seyahatname adlı yapıtından öğreniyoruz. Kendisinin belirttiğine göre, 10 Muharrem 1020 (25 Mart 1611)’de, İstanbul’da doğdu.

Evliya Çelebi’nin orta derecede bir eğitim gördüğü sanılmaktadır. İlköğrenimini, doğduğu mahalledeki sıbyan okulunda yaptıktan sonra, Unkapanı’ndaki Şeyhülislâm Hamit Efendi Medresesinde yedi yıl ders aldı. Hafızlık ve müezzinlik yoluna girdi. Sultan IV. Murat döneminde, öğrenimini Enderun’da sürdürdü. Sultanın buyruğu ile saraya alınarak has kilerde görevlendirildi.

Bu yıllarda gezip görme, yeni kişiler ve yerler tanıma isteği ile on yıl İstanbul’u dolaştı. 1640 yılından itibaren birçok yer gezdi, birçok sefere katıldı. Gezdiği yerleri ve bu gezilerde edindiği izlenimleri Seyahatname adlı eserinde ayrıntılı olarak anlatmıştır.

Evliya Çelebi’nin yaşamının elli iki yılı geziyle geçti. Nerede ve ne zaman öldüğü kesin olarak belli değildir. Seyahatname’sindeki kimi kayıtlara göre 1682 yılında öldüğü sanılmaktadır.

YAZARIN KİTAPLARI