YUSUF HAS HACİB

Yusuf Has Hacib, 1019 yılında Balasagun’da doğdu. İyi bir eğitim gördü. Ana dilinin dışında Arapça, Farsça ve Soğdakça öğrendi. İbni Sîna ve Farabî’nin öğretilerini yakından inceleyip benimsedi. Bilgisi, erdemi, dine bağlılığı ile toplum içind

YAZARIN KİTAPLARI