AHMET RASİM

 

1865 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimine Sofular’daki mahalle okulunda başladı. İlköğrenimi sırasında yazı ve Arapça dersleri aldı. 1876 yılında Darüşşafaka’da eğitime başladı. Bu yıllarda edebiyata ilgi duydu. Çeşitli yazar ve şairlerin eserlerini okudu. Aynı yıllarda Fransızca öğrendi. Darüşşafaka’yı bitirdikten sonra Posta ve Telgraf Bakanlığında kâtipliğe başladı. Ancak Ahmet Rasim yaşamını yazar olarak kazanmak istiyordu. İlk yazısı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlandı. Târik, Ceride-i Havadis gazetesiyle İmdatü’l- Midat, Musavver Malumat, Kitabe-i Gam, Servet-i Fünun dergilerinde de yazıları yayımlandı.

Öykü, roman, anı, fıkra, makale, söyleşi, gezi, monografi, tarih alanlarında eserler veren Ahmet Rasim’in bazı yapıtlarışunlardır: Şehir Mektupları, İlk Sevgi, Leyâl-i Istırap, Meşakk-ı Hayat, Afife, İki Günahsız Sevda, Gecelerim, Falaka, Tarih ve Muharrir.

Ahmet Rasim, 1932 yılında yaşamını yitirdi.

YAZARIN KİTAPLARI

10,00 TL